top of page
Kristdemokraterna Sundsvall

TRANVIKEN

Här samlar vi information om havsbadet Tranviken som ligger på Alnö i Sundsvall.

Vi vill se ett levande Tranviken igen

KD Sundsvall har i många år engagerat sig för Tranviken som en viktig plats för både Sundsvalls medborgare och för besökare. Även om det allmänna området omkring havsbadet har rustats upp fortsätter Tranviken att förfalla och därför har Kristdemokraterna länge agerat för att kommunen ska köpa tillbaka Tranviken så att kommunen återigen får rådighet över marken. Vi vill också se att kommunen fortsätter att utveckla den mark kring Tranviken som kommunen redan idag äger. 

Projekt Tranviken

Vi ser framför oss en flerårig plan för ett levande Tranviken. Projekt Tranviken handlar om att skapa en samlingspunkt för såväl Sundsvallsbor som besökare, där flera olika små verksamheter som café, restaurang, strandbar, dansbana och hantverk kan samlas men där kommunen är delaktig som partner och fastighetsägare. Projekt Tranviken skapar en mångfald, som i sin tur skapar intresse för besök. Projektet innebär också en plats för lokala producenter att presentera och sälja sina produkter. Det kan handla om hantverk, mat eller mikrobryggerier med mera. Tranviken som samplingsplats möjliggör också för firanden på midsommar, nationaldag, majbrasa eller som plats för skolklasser och föreningar. Det kan skapas plats för minigolf, lekpark, padel eller för föreningar som utövar exempelvis yoga, cykel, skidåkning på vintern, löpning eller kanot. 

Tranviken KD_edited.jpg

Politiska ageranden om Tranviken

Kristdemokraterna Sundsvall har under flera års tid drivit frågan om Tranviken. 

 

År 2024:

I vår senaste mål- och resursplan för 2025-2026 satsar vi på “Projekt Tranviken”. Vår ambition är att kommunen ska köpa tillbaka Tranviken, för att återigen få rådighet över marken. Oavsett utfall i den frågan ser vi stora möjligheter genom att kommunen kan gå vidare med att utveckla det område på Tranviken som kommunen idag redan äger. Den nyanläggda gångvägen är ett positivt steg på väg i rätt riktning. Vi kristdemokrater ser framför oss en långtgående projektplan under flera år med satsningar på Tranviken. Projekt Tranviken innebär möjligheten för små verksamheter att tillkomma och utvecklas årligen tillsammans med idéella eller privata aktörer.

Bakgrund

Redan på 30-talet var Tranviken ett populärt ställe att vara på. SCA hade förr en social fond för sina anställda och 1965 köpte SCA AB Tranviken för rekreation. Sent 60-tal gick man ihop med kommunen eller staden, som det hette då, och skapade en stiftelse för området. SCA avvecklade senare sin sociala fond och gav tillbaka Tranviken till Sundsvalls kommun.

Mer information

Företaget Solaz AB som idag äger Tranviken (Alnö-Nysäter 5:2) har själva beskrivit sin verksamhet på följande sätt:

”Bolaget ska bedriva turistverksamhet, utbildning, import och försäljning av livsmedel, handel och förmedling av konst och andra samlarobjekt...

Kontakta oss gärna om du har du nya idéer eller information som du vill bidra med. 

bottom of page