top of page

TRANVIKEN BAKGRUND

Redan på 30-talet var Tranviken ett populärt ställe att vara på. SCA hade förr en social fond för sina anställda och 1965 köpte SCA AB Tranviken för rekreation. Sent 60-tal gick man ihop med kommunen eller staden, som det hette då, och skapade en stiftelse för området. SCA avvecklade senare sin sociala fond och gav tillbaka Tranviken till Sundsvalls kommun.

 

I slutet av 90-talet var kommunens ekonomin ansträngd varpå kommunens kulturnämnd sålde området. Affären gjordes 2002 med annons i januari, där man i juni slöt avtal på 380,000 kr med Solaz AB (org. nr: 556626-4320), som skulle arrendera ut driften. 2014 slöts ett nytt avtal per delegation där den omkringliggande obebyggda marken såldes för 350,000kr. Båda försäljningarna hade bara de vanliga villkoren, inga specifika. Solaz AB arrenderade/hyrde ut till företag, varav två av bolagen hade gått i konkurs (T 1848-18) innan ett nytt hyresavtal tecknades med TBK Event HB. År 2013 skrev hyresavtal med Railway Saloon and Steakhouse AB.

Solaz AB valde att år 2016 hyra ut/arrendera ut Tranviken till TBK Event HB (org. nr: 969779-6705). Ett hyresavtal skrevs där TBK Event HB hyr Tranviken på fem (5) år till 2021-04-30, Solaz AB med 1 års uppsägningstid. Årshyra 400 000 kr + moms per år + el, uppvärmning och avsloppskostnader, första året 250 000 kr/år (FT 1849-18). Det här samarbetet slutade i betalningskrav från Solaz AB till TBK Event HB, kraven och bestridande av kraven behandlades av Tingsrätten Sundsvall år 2018 vilket slutade i konkurs för TBK Event HB 2019 (K-844-18). Idag är samtliga fastigheter igenbommade och omgärdas av lås och taggtråd.

bottom of page