top of page

POLITISKA AGERANDEN OM TRANVIKEN

År 2023:

I mars 2022 fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området kring Tranvikens havsbad där syftet med en ny detaljplan ska vara att förbättra tillgängligheten till Tranvikens strand och öka områdets attraktivitet. Kristdemokraterna har ställt frågan om hur det går med arbetet till stadsbyggnadsnämndens ordförande i kommunfullmäktige. Svaret var att man inte påbörjat arbetet. Socialdemokraterna beskriver i media att många idéer om hur kommunen ska kunna gå in och rädda Tranviken inkommit, men trots detta avstår majoriteten som besitter makten från att agera. 

Kristdemokraterna fortsätter driva frågan om Tranviken, varför detaljplanearbetet ännu inte satts igång och när Sundsvallsborna kan förvänta sig att havsbadsområdet prioriteras. Efter att vår gruppledare Ronja Strid debatterat i frågan om Tranviken i Sundsvalls tidning har många medborgare engagerat sig och ställer sig frågande till när de som har makten ska agera och förändra.

År 2022:

Vid fullmäktige den 28 mars 2022 yrkade Liza-Maria Norlin (KD) bifall till Kommunstyrelsens förslag om att tillsätta en förutsättningslös utredning om Tranvikens framtid med förslag till åtgärder (öppnas i ny flik) och fick medhåll av Niklas Säwén (S).  

Här kan du höra Liza-Marias anförande från samma tillfälle (öppnas i ny flik). 

 

År 2020:
Under sommaren 2020 på kommunfullmäktige den 22 juni
(öppnas i ny flik), budgeterade KD 2 miljoner för att köpa tillbaka Tranviken år 2021.  KD var då det enda partiet som hade lagt undan pengar för ett återköp.


Kommunfullmäktige 2020-01-27 (öppnas i ny flik) ställde KD Sundsvall flera frågor till nämndsordförande (S) gällande Tranviken (33 minuter in i klippet).

År 2019:
Den 29 april 2019 la KD Sundsvall en motion angående återköp av Tranviken 
(pdf, öppnas i ny flik).

Kommunstyrelsen beslutade att utreda frågan och återkomma under hösten 2020 med en utredning som presenteras för politikerna i Sundsvall.

Bild.jpeg (1).jpg
bottom of page