top of page

Familjen är den viktigaste gemenskapen

Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra.


Kristdemokraterna vill uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.


Konkret jobbar vi i Sundsvall för

Mindre grupper i förskolan

Utökat föräldrastöd och familjerådgivning

Olika barnomsorgsformer

Krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga

Stöd till och utökat samarbete med anhöriga


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page