top of page

Boendeparkering i centrala Sundsvall

Vi vill att man inte bara ska kunna arbeta, handla och äta i Stenstan utan också bo där. Vi tror att boende är en starkt bidragande faktor till rörelse och liv i vår centrala stadskärna, vilket således också skulle kunna leda till en ökad känsla av trygghet i centrum. Detta måste värnas.


Vill man bo i centrala Sundsvall och samtidigt äga en bil ska man kunna göra det. Därför har vi Kristdemokrater lagt ett förslag till kommunfullmäktige för att kommunen ska börja erbjuda ett boendeparkerings-abonnemang till de som bor i centrala Sundsvall. Kommunen skulle exempelvis kunna få nytta av de parkeringshus som ekar tomma under kvälls- och nattetid genom att erbjuda dessa platser för boende till ett förmånligt pris. För ett levande Sundsvall.


Se artikeln i sin helhet här: https://www.st.nu/2022-03-26/infor-parkering-med-lagre-taxa-for-boende-i-centrala-sundsvall?fbclid=IwAR3F0E2r9QLtbjZqYZR3vpo8fvQdW-o8vyB7oAJAGIl9DEzPtPwbv0FCJt4


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page