top of page

Kristdemokraterna Sundsvall

EU-VALET 2024

Här läser du om EU-Valet 2024.

EU

RONJA BRUSELL STRID

Västernorrlands EU-kandidat

Ronja Brusell Strid

EUROPASAMARBETET ÄR VIKTIGT

EU är världens mest lyckade fredsprojekt. Genom frihandel och fri rörlighet har fred, samförstånd och försoning utvecklats mellan Europas länder ända sedan andra världskrigets slut.

Kristdemokraterna vill utveckla samarbetet för att möta gemensamma problem som att överbrygga handelshinder, minska klimatavtryck och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Ett enat Europa är en garant för fred.

Beslut ska tas på rätt nivå

All beslutsmakt bör inte centraliseras till EU-nivå. Kristdemokraterna är emot att flytta makt från våra köksbord i Västernorrland till Bryssels skrivbord. Som lokalpolitiker ser jag konsekvenserna av överstatliga beslut på nära håll. Exempelvis har arbetstidsdirektivet, den så kallade 11-timmars dygnsvilan, skapat problem för viktiga samhällstjänster som vården och räddningstjänsten. Det fick mer än hälften av ambulanssjuksköterskorna i Sollefteå att säga upp sig, och när 61  av landets räddningstjänster ansökt om dispens från direktivet för att kunna upprätthålla sin verksamhet är det något som är fel. Givetvis ska medarbetare ha rätt till återhämtning mellan arbetspassen, men när dygnsvilan snarare leder till ökad stress över att få ihop livspusslet och mindre tid för helgaktiviteter med sina barn, tappar den sin funktion. För att EU fortsatt ska ha stark legitimitet måste EU fokusera på frågor som varje medlemsland för sig inte kan lösa själva. EU behöver backa i frågor som rör svensk arbetsmarknad.

"FÖR ATT EU FORTSATT SKA HA STARK LEGITIMITET MÅSTE EU FOKUSERA PÅ FRÅGOR SOM VARJE MEDLEMSLAND FÖR SIG INTE KAN LÖSA SJÄLV"

Trygghet i en globaliserad värld

Rysslands anfallskrig mot Ukraina utgör ett verkligt hot mot Europa, om vi inte gemensamt sätter stopp här och nu. De modiga män och kvinnor som strider i Ukraina gör det i förlängningen även för vår frihet. EU:s viktigaste uppgift de närmsta åren är att hjälpa Ukraina att vinna kriget. Det finns inget alternativ. Ukraina måste vinna och Ryssland måste förlora. Vi i Europa kan inte fortsätta förlita oss på amerikanska försvarsstyrkor; varje EU-land måste ta större eget ansvar för säkerhet och försvar. Europa har länge varit alldeles för naiv inför det ryska och kinesiska hotet. Detta måste ändras. Ingen mer känslig infrastruktur ska säljas ut till fientliga regimer - vi kan inte bli för beroende av länder som vill skada oss och vårt sätt att leva.

Alla utmaningar kräver en värderingsorienterad politik. Rösta på Kristdemokraterna den 9 juni.

Ronja Brusell Strid 
Västernorrlands EU-kandidat
, plats 30 på KD:s nationella valsedel

KD.png

VI SÄGER JA TILL!

En starkare europeisk försvarsindustri och ny cyberarmé

Gemensam hantering av gränser och migration

Realistiska klimatmål för 2040

Gemensam strategi för kärnkraft

Fokus på kvinnor och flickors

rättigheter i biståndet

VI SÄGER NEJ TILL!

EU-reglering av socialförsäkringar,

löner och arbetstider

 

EU-reglering av vård och omsorg

 

Ökad regelbörda för företag

EU-pålagor för skogsbruket

EU-reglering av varg och skarv

GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTMANINGAR LÖSER VI BÄST I BRYSSEL

Hela vårt land påverkas av de beslut som fattas i Bryssel. Beslut som ofta får direkt påverkan på vår nationella lagstiftning. Gränsöverskridande utmaningar löser vi bäst tillsammans. Men medlemsländernas olikheter behöver få plats och respekt i samarbetet. Vi tror att beslut ska fattas där de hör hemma - vissa i EU och andra här hemma.

håller du med.png
bottom of page