top of page

Försvarspolitisk inriktning

Ett starkt försvar är en grundförutsättning för vår frihet och demokrati, och därmed möjligheten att själva bestämma hur vi vill bygga vårt samhälle.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ter sig alltmer osäker. Vi bevittnar nu allt större spänningar mellan Ryssland, och västvärlden. Den stora uppladdningen runt Ukraina ger Ryssland är mycket oroande. Samtidigt ställer Ryssland nu krav på en ny europeisk säkerhetsordning med oacceptabla krav som riskerar grunden i den svenska säkerhetspolitiken. Det är en oroande utveckling och risken för krig i vår närhet där Sverige kan dras med har ökat.


För oss kristdemokrater är försvaret inget särintresse. Att garantera medborgarnas säkerhet och att försvara de territoriella gränserna är en av statens viktigaste uppgifter och ett starkt försvar av Sverige innebär också ett starkt försvar av friheten, demokratin och respekten för människovärdet.Inför rikskonferens Folk och försvar redovisar Kristdemokraterna vår syn på hur totalförsvaret bör utvecklas de närmaste dryga tio åren. Här är några av förslagen:

  • Fem miljarder i ökat försvarsanslag per år efter 2025, och når två procent av BNP senast 2030.

  • Svenskt medlemskap i NATO.

  • Armen: Upprätta ytterligare två kompletta brigader, en i Dalarna/Mellersta Norrland och en i Östergötland

  • Marinen: Till 2030 bör åtgärder vidtas för att kunna ha dubbla besättningar till huvuddelen av flottans fartyg.

  • Flygvapnet: Utöka dagens sex stridsflygdivisioner till åtta, vilka på sikt bör vara fullt ut beväpnade med JAS 39 E.


Vi vill ge Försvarsmakten bästa möjliga förutsättningar att bygga upp en förmåga som står sig över tid och möter det allt osäkrare omvärldsläget. Grunden för det arbetet måste läggas nu.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page