Kristdemokraterna Sundsvall

VÅRA POLITIKER

I Sundsvall har vi politiker i kommunfullmäktige och i kommunens olika nämnder.

Vilka som företräder oss i de olika uppdragen kan du se här nedan.

KD Sundsvalls toppnamn

Ronja Strid

Ronja Strid

Partiavdelningsordförande
Toppnamn på kommunlistan

ronja.strid@kristdemokraterna.se

Uppdrag i partiet: 

Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges demokrati- och uppföljningsberedning och kommunala funktionshindersrådet. Ersättare i Sundsvalls kommunstyrelse och plan- och utvecklingsutskott. Ersättare i kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund).

Politiska mål:

Två särskilt viktiga frågor för mig är samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och kommunen samt kvalitativ äldreomsorg. Jag vill  gärna fortsätta arbetet med kristdemokratiska värderingar som kärna - för ett mer levande Sundsvall!

 

Bakgrund:

Tidigare badmintonspelare på elitnivån med examen i Media - och kommunikationsvetenskap. Arbetar som organisationsutvecklare på Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli. Älskar träning, matlagning och min hemstad Sundsvall. Brinner för föreningslivet och människan som aldrig är frikopplad från sin omedelbara omgivning. 

Polina J. Larsson

Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
Andranamn på kommunlistan

polina.j.larsson@kdsundsvall.se

Uppdrag i partiet:

Ledamot i partiavdelningsstyrelsen. Ledamot i Sundsvalls Vård- och omsorgsnämnd inklusive dess arbetsutskott.  Representant i Vård- och omsorgscollege i Västernorrland. Ersättare i distriktsstyrelsen. 

Politisk sekreterare för KD Sundsvall. 

 

Politiska mål:

Fungerande äldrevård utifrån den äldres behov. En mångfald av skolor där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. Fungerande integration inte bara på papper utan också i praktiken. Och så ekonomi som håller över tid både för kommuninvånarna och kommunorganisationen. 

 

Bakgrund:

Småbarnsmor med rötter i Estland och erfarenhet från olika delar av världen. I bagaget finns sju år i habilitering- och äldrevården, över ett decennium som behörig lärare i Svenska som andraspråk på alla nivåer och många års studier i allt från lingvistik till nationell ekonomi och systemutveckling. Jag drivs av problemlösning både i det korta och i det långa perspektivet och av övertygelsen om att vi tillsammans faktiskt kan förändra vår omvärld till det bättre. 

kristdemokraternasundsvall_-7_edited.jpg

Liza-Maria Norlin

Gruppledare KD Sundsvall 
Distriktets toppnamn till riksdagen
liza-maria.norlin@kristdemokraterna.se

Uppdrag i partiet:

Ledamot i Kristdemokraterna partistyrelse; gruppledare i KD Sundsvall; ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige samt ersättare i Sundsvalls kommunstyrelse, ledamot i Västernorrlands distriktsstyrelse och i Beredning för digitalisering i SKR. Första ersättare Europaparlamentet

 

Politiska mål:

Jag älskar Sundsvall och vill vara med och göra skillnad för platsen och framförallt för alla människor här. Mitt hjärta klappar särskilt för barn och unga och deras uppväxt. Trygghet och livskvalité är viktigt hela livet, därför är gemenskap, vård och omsorg till äldre och/eller sjuka och deras anhöriga prioriterade frågor för mig. Den Kristdemokratiska ideologins värderingar är ankaret och kompassen för mitt engagemang. Utveckling och ett aktivt förvaltarskap det är så bygger vi framtiden.

 

Bakgrund:

Gymnasielärare som idag jobbar som projektledare inom digitalisering samt författare och föreläsare. Förälder, fru och författare och dansar gärna på fritiden. Aktiv Kristdemokrat som drivs av frågor om värderingar, miljö/klimat och en god uppväxt för våra barn.

KD Sundsvalls förtroendevalda

(Klicka på bilden för att få mer information)

Liza-Maria Norlin
Liza-Maria Norlin

Ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse. Gruppledare i KD Sundsvall. Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige samt Sundsvalls kommunstyrelse. Ersättare i Västernorrlands distriktsstyrelse och i Beredningen för digitalisering i SKR. Första ersättare Europaparlamentet.

press to zoom
Ronja Strid
Ronja Strid

Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges demokrati- och uppföljningsberedning och kommunala funktionshindersrådet. Ersättare i Sundsvalls kommunstyrelse och plan- och utvecklingsutskott. Ersättare i kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund).

press to zoom
Stefan Hill
Stefan Hill

Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige och Bredsands lokala råd.

press to zoom
Miriam Monsell
Miriam Monsell

Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige. Ersättare i Direktionen för Medelpads räddningstjänstförbund.

press to zoom
Joachim Jonsson
Joachim Jonsson

Ersättare i Sundsvalls kommunfullmäktige.

press to zoom
Emelie Granemar
Emelie Granemar

Ersättare i Sundsvalls kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnd.

press to zoom
Polina J. Larsson
Polina J. Larsson

Ledamot i Sundsvalls Vård- och omsorgsnämnd inklusive dess arbetsutskott. Representant i Vård- och omsorgscollege i Västernorrland. Politisk sekreterare i KD Sundsvall.

press to zoom
Robin Håkansson
Robin Håkansson

Ledamot i Sundsvalls Kultur- och fritidsnämnden inklusive dess arbetsutskott. Ersättare för ägarombud i Scenkonst Västernorrland AB.

press to zoom
Bengt Åke Bengtsson
Bengt Åke Bengtsson

Ledamot i Sundsvalls arvodeskommittén. Ersättare i Sundsvalls valnämnd.

press to zoom
Sören Ödmark
Sören Ödmark

Ledamot i Sundsvall Elnät AB och Sundsvall Energi AB.

press to zoom
Johan Sundstöm
Johan Sundstöm

Ledamot i Sundsvalls valnämnd. Nämndeman i Sundsvalls tingsrätt.

press to zoom
Emil Esping
Emil Esping

Ledamot i MittSverige Vatten & Anfall AB och Sundsvall Vatten AB.

press to zoom
Daniel Ekdahl
Daniel Ekdahl

Nämndeman i Sundsvalls tingsrätt.

press to zoom
Lena Nordin
Lena Nordin

Ersättare i Sundsvalls individ- och arbetsmarknadsnämnd inklusive dess individutskott.

press to zoom
Linus Linddal
Linus Linddal

Ersättare i Sundsvalls Stadsbyggnadsnämnd inklusive arbetsutskott och Lantmäterinämnd

press to zoom
Britt-Mari Brynielsson
Britt-Mari Brynielsson

Ersättande representant/ägarombud i Sveriges ekokommuner (Sekom).

press to zoom
Sara Svensson
Sara Svensson

Ersättare i Sundsvalls miljönämnd inklusive dess arbetsutskott.

press to zoom

Vill du engagera dig för KD Sundsvall?
Har du frågor eller idéer?
Hör då av dig till oss!