top of page

Kristdemokraterna Sundsvall

VÅRA POLITIKER

I Sundsvall har vi politiker i kommunfullmäktige och i kommunens olika nämnder.

Vilka som företräder oss i de olika uppdragen kan du se här nedan.

KD Sundsvalls toppnamn

Ronja Strid

Ronja Strid

Uppdrag i partiet: 

Ledamot i Sundsvalls kommunstyrelse, kommunfullmäktige och finansutskott. Ersättare i Sundsvalls plan- och utvecklingsutskott och i kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund).

Politiska mål:

Två särskilt viktiga frågor för mig är samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och kommunen samt kvalitativ äldreomsorg. Jag vill  gärna fortsätta arbetet med kristdemokratiska värderingar som kärna - för ett mer levande Sundsvall!

 

Bakgrund:

Tidigare badmintonspelare på elitnivån med examen i Media - och kommunikationsvetenskap. Arbetar som organisationsutvecklare på Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli. Älskar träning, matlagning och min hemstad Sundsvall. Brinner för föreningslivet och människan som aldrig är frikopplad från sin omedelbara omgivning. 

Polina J. Larsson

Uppdrag i partiet:

Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige samt i Personalutskottet. Ersättare i kommunstyrelsen. Ledamot och stående sekreterare i partiavdelningsstyrelsen. Ersättare i KD Sundsvalls distriktsstyrelse. 

 

Politiska mål:

En effektiv kommunal organisation med kärnuppdraget i fokus. Ändamålsenlig arbetsgivarpolitik fri från vänskapskorruption och med utgångspunkt i kommunmedborgarnas behov. Integration som fungerar både för den enskilde och för hela samhället samt en mångfald av skolor som möter alla de olika behov som finns. 

 

Bakgrund:

Småbarnsmor med rötter i Estland och erfarenhet från olika delar av världen. I bagaget finns sju år i habilitering- och äldrevården, över ett decennium som behörig lärare i Svenska som andraspråk på alla nivåer och många års studier i allt från lingvistik till nationell ekonomi och systemutveckling. Jag drivs av problemlösning både i det korta och i det långa perspektivet och av övertygelsen om att vi tillsammans faktiskt kan förändra vår omvärld till det bättre. 

kristdemokraternasundsvall_-7_edited.jpg

Liza-Maria Norlin

Uppdrag i partiet:

Ledamot i Kristdemokraterna partistyrelse; ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige, ledamot i Västernorrlands distriktsstyrelse och i Beredning för digitalisering i SKR. Första ersättare Europaparlamentet

 

Politiska mål:

Jag älskar Sundsvall och vill vara med och göra skillnad för platsen och framförallt för alla människor här. Mitt hjärta klappar särskilt för barn och unga och deras uppväxt. Trygghet och livskvalité är viktigt hela livet, därför är gemenskap, vård och omsorg till äldre och/eller sjuka och deras anhöriga prioriterade frågor för mig. Den Kristdemokratiska ideologins värderingar är ankaret och kompassen för mitt engagemang. Utveckling och ett aktivt förvaltarskap det är så bygger vi framtiden.

 

Bakgrund:

Gymnasielärare som idag jobbar som projektledare inom digitalisering samt författare och föreläsare. Förälder, fru och författare och dansar gärna på fritiden. Aktiv Kristdemokrat som drivs av frågor om värderingar, miljö/klimat och en god uppväxt för våra barn.

KD Sundsvalls förtroendevalda

(Klicka på bilden för att få mer information)

Ronja Strid
Ronja Strid

Gruppledare. Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Presidiekonferens, Finansutskottet och i Krisledningsnämnden. Ersättare i Plan- och utvecklingsutskottet, Kommunala funktionshindersrådet, Kommunala pensionärsrådet och Rådet i Indal-Liden. Ordförande i KD Sundsvalls partiavdelning.

press to zoom
Polina J. Larsson
Polina J. Larsson

Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige, Personalutskott, Kommunala pensionärsrådet och Bredsandsrådet. Ersättare i Sundsvalls kommunstyrelse.

press to zoom
Liza-Maria Norlin
Liza-Maria Norlin

Ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse. Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige. Ersättare i Västernorrlands distriktsstyrelse och i Beredningen för digitalisering i SKR. Första ersättare Europaparlamentet.

press to zoom
Robert Nordin
Robert Nordin

Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige samt i Stadsbyggnadsnämnden inklusive dess arbetsutskott. Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden.

press to zoom
Johan Sundstöm
Johan Sundstöm

Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige, i Sundsvalls valnämnd och Miljönämnd inklusive dess arbetsutskott. Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Nämndeman i Sundsvalls tingsrätt.

press to zoom
Emelie Granemar
Emelie Granemar

Ledamot i Sundsvalls kommunfullmäktige och ersättare i Individ- och omsorgsnämnden.

press to zoom
Wictor Strand
Wictor Strand

Ersättare i Sundsvalls kommunfullmäktige. Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden inklusive dess arbetsutskott.

press to zoom
Miriam Monsell
Miriam Monsell

Ersättare i Sundsvalls kommunfullmäktige. Ersättare i Direktionen för Medelpads räddningstjänstförbund.

press to zoom
Isak Greén
Isak Greén

Ledamot i Vård och omsorgsnämnden inklusive dess arbetsutskott. Ersättare i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse och Kommunförbundet Västernorrland.

press to zoom
Lena Nordin
Lena Nordin

Ledamot i Individ- och arbetsmarknadsnämnd inklusive dess individutskott och arbetsutskott.

press to zoom
Hans Brynielsson
Hans Brynielsson

Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden inklusive dess arbetsutskott.

press to zoom
Bengt Åke Bengtsson
Bengt Åke Bengtsson

Ledamot i Sundsvalls arvodeskommittén.

press to zoom
Emil Esping
Emil Esping

Ledamot i MittSverige Vatten & Anfall AB och ersättare i Stadsbyggnadsnämnden.

press to zoom
Amanda Wahlsten
Amanda Wahlsten

Ledamot i Överförmyndarnämnden.

press to zoom
Joachim Jonsson
Joachim Jonsson

Ledamot i Kommunförbundet Västernorrland och ersättare i Kultur- och fritidsnämnd

press to zoom
Britt-Mari Brynielsson
Britt-Mari Brynielsson

Ersättande i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond.

press to zoom
Hugo Björken
Hugo Björken

Ersättare i Miljönämnden.

press to zoom
Jörgen Holmqvist
Jörgen Holmqvist

Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

press to zoom
Leif Jacobsson
Leif Jacobsson

Ersättare i Överförmyndarnämnden.

press to zoom

Vill du engagera dig i eller för KD Sundsvall?
Har du frågor eller idéer?
Hör då av dig till oss!

bottom of page